Welcome to the official website of School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University! Chinese | Jiangsu University
WebSite: 首页 >> Contact >> Contact Us

Contact Us

Add: School of Food and Biological Engineering (FBE304), Jiangsu University,
301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu 212013, PR China
Tel: 0086-511-88781152
Fax: 0086-511-88781152
E-mail: spxy@ujs.edu.cn

Copyright © 2020-2023 Jiangsu University - School of Food and Biological Engineering All Right
Add: School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University,301 Xuefu Road, Zhenjiang, Jiangsu 212013, PR China
Tel: 0086-511-88780201 Fax: 0086-511-88780201 E-mail: spxy@ujs.edu.cn